วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551

รายงานผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

รายงานผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านจักจรูก ภาพกิจกรรมปี50

รายงานผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านอำปึลดาวรุ่ง

รายงานผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านพญาราม ภาพกิจกรรมปี50

รายงานผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านขามเดื่อ

รายงานผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

รายงานผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

รายงานผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนเมืองที

1 ความคิดเห็น:

aim กล่าวว่า...

Happy Chinese New Year ก๋าบบบ ....

ขอให้ ร่ำรวย รวยจน ม่ายรู้ว่า มีเงินมากขนาดหนาย

ขอให้ ครอบครัว มี ฟามสุข ซา หนุก ซา หนาน ก๋า ก๊ะ

ขอให้ สุขภาพ แข็ง แรง เหมือน เฮอร์คิวลิส

ขอให้ ติด อาราย สมปารถนา เหมือน มี โด เร ม่อน อยู่ ใกล้ ตัว

ขอให้ เอม น่ารัก ขึ้น ทุกวัน ก๋าบบบบ ........ อะเจ้ย !!!!!